fbpx

MARKA AUTOSOL®

Produkujemy i dystrybuujemy kompletny program składający się z produków czyszczących i produkty pielęgnacyjnych dla wszystkich pojazdów i licznych maszyn do użytku przemysłowego, handlowego i prywatnego. Z 90 letnim doświadczeniem, w harmonii z tradycją i w zgodzie z innowacyjnością rozwija się profil marki: AUTOSOL®.

W opinii naszych Klientów: marka z najlepszymi na świecie produktami do pielęgnacji metalu.

// UMFASSENDES REINIGUNGS- & PFLEGESORTIMENT

// HÖCHSTE PRODUKTQUALITÄT DURCH ENTWICKLUNG UND STÄNDIGE QUALITÄTSKONTROLLE IN UNSEREN LABORS

// EMPFOHLEN UND GEPRÜFT VON FÜHRENDEN FAHRZEUGHERSTELLERN

// UMWELTVERTRÄGLICHE PRODUKTE

90 LAT DOŚWIADCZENIA

GWARANTUJEMY JAKOŚĆ

Wysokiej jakości składniki, długoletnie doświadczenie oraz nowoczesne procesy produkcyjne to podstawa wszystkich produktów marki AUTOSOL® . Ścisła kontrola jakości gwarantuje ich stałą jakość na najwyższym poziomie. Niezależna organizacja testująca "Monde Selection" z siedzibą w Brukseli ocenia wiele naszych produktów i usług jako "Doskonałe"  i przyznała nam za to kilka złotych medali.

BADANIA I ROZWÓJ

TAK Z IDEI POWSTAŁY INNOWACJE

Dział badań i rozwoju AUTOSOL® z przyszłościowymi innowacjami produktowymi, wysokiej jakości substancjami, wieloletnim doświadczeniem i nowoczesnymi procesami produkcyjnymi jest podstawą wszystkich produktów marki AUTOSOL®. Ścisła kontrola jakości gwarantuje ich stałą jakość na najwyższym poziomie. Ponadto przywiązujemy dużą wagę do przyjazności dla środowiska. Produkty te ulegają biodegradacji i spełniają lub przewyższają wymagania prawne.

BEZPIECZNI I ŚWIADOMI EKOLOGICZNIE

ZAREJESTROWANY W NSF // SYMBOL BEZPIECZEŃSTWA.

NSF jest znaną organizacją, nienastawioną na zysk, która działa na całym świecie na rzecz rejestracji w dziedzinie zdrowia i ochrony zdrowia. Wiele z naszych produktów odpowiada kryteriom NSF i mogą być opatrzone znakiem NSF. Unikatowe w naszym przemyśle. Dlatego też produkty AUTOSOL® nadają się w szczególności do stosowania w gospodarstwach domowych, hotelach, gastronomii, firmach spożywczych, kuchniach zbiorowych, stołówkach i budowie maszyn.

WOLNE OD MIKROPLASTIKU // PIECZĘĆ ŚRODOWISKOWA AUTOSOL®

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój zawsze były dla nas głównym przedmiotem troski i integralną częścią naszej kultury korporacyjnej. Aby sprostać naszej odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego, do wytwarzania naszych produktów pielęgnacyjnych stosujemy receptury bez mikroplastiku.

Aby nasi klienci mogli na pierwszy rzut oka rozpoznać, że kupują produkt czyszczący wolny od mikroplastików, stworzyliśmy nasz znak środowiskowy "MICROPLASTIC FREE - FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS" . Powiązany symbol wskazuje kupującemu, że w naszych produktach nie ma mikroplastików.

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE ZGODNIE Z NORMĄ ISO 14001

Jako przedsiębiorstwo średniej wielkości ponosimy odpowiedzialność za zdrowy świat przyszłości. Celem jest pozostawienie czystej planety, na której warto żyć dla przyszłych pokoleń. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zrównoważone zarządzanie, ostrożne korzystanie z zasobów i zwiększenie świadomości ekologicznej.

Powyższy cel jest mocno zakorzeniony w naszym systemie zarządzania środowiskowego. Zapewnia zrównoważony przebieg produkcji operacyjnej i kontroluje zachowanie pracowników z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Aspekty objęte naszym systemem zarządzania środowiskowego obejmują zużycie energii i surowców, poziom emisji i odpadów oraz oczyszczanie ścieków.

Nasz system zarządzania środowiskowego posiada certyfikat ISO 14001. Od 1996 r. norma ISO 14001 jest uznawana na całym świecie za podstawę systemów zarządzania środowiskowego i obejmuje wszystkie aspekty ciągłego doskonalenia wyników firmy w zakresie ochrony środowiska. Określa strukturę, wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego.

Nadrzędnym celem certyfikacji ISO 14001 jest promowanie ochrony środowiska, zmniejszanie wpływu na środowisko, a tym samym właściwe wdrażanie celów środowiskowych - zgodnie z wymogami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi.

GWARANTUJEMY JAKOŚĆ